Privacy

Privacy-informatie voor als u de eerste keer contact met me opneemt: 

Uw privacy vind ik belangrijk. Als u contact met me zoekt zal ik de gegevens die u me geeft, alleen gebruiken om uw vraag te kunnen beantwoorden. Ik zal deze niet met anderen delen en nooit gebruiken om u mailings te sturen. Als u vraagt om uw bericht weer uit mijn inbox te wissen, doe ik dat direct. Dit geldt voor het contactformulier van deze site, maar ook als u via andere communicatiekanalen contact met me opneemt.
De gegevens die u ingeeft op het contactformulier zullen via een beveiligde verbinding worden verstuurd. Ik wil u informeren dat deze verbinding, overigens net als e-mail en whatsapp, volgens de AVG niet gezien worden als volledig veilig. Advies is daarom om deze niet te gebruiken voor medische gegevens en/of andere privacygevoelige informatie.


Privacy-informatie voor cliënten van mijn praktijk:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik van uw behandeling een dossier aanleg. Hiertoe ben ik ook wettelijk verplicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze gebruik ik om de behandeling te kunnen plannen, volgen en evalueren. Soms wordt ook informatie toegevoegd van andere zorgverleners, zoals bijv. verwijsbrieven. Zelf vraag ik nooit gegevens op zonder uw toestemming.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
• Als, tijdens mijn afwezigheid, een collega de behandeling waarneemt. Ook dan zal ik hiervoor eerst vooraf uw nadrukkelijke toestemming vragen. 

Enkele gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie en om nota’s voor u te kunnen maken. Op deze nota’s staan alleen de gegevens die nodig zijn om bij uw zorgverzekeraar de nota te kunnen indienen.  

Zorgvuldig omgaan met uw gegevens vind ik belangrijk. Dat betekent onder meer dat:
• Ik uw gegevens zorgvuldig en veilig bewaar. Ik houd me daarbij aan alle wettelijke eisen en voorschriften van mijn beroepsvereniging
• Ik ben gebonden aan een beroepsgeheim
• Wettelijke bepalingen maken dat ik uw medische dossier 15 jaar moet bewaren
• Als u uw dossier wilt inzien, of gegevens wilt laten verwijderen, kan dat.
• Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen wettelijke voorschriften of medische noodzaak er voor zorgen dat ik bepaalde gegevens met derden móet delen, of bepaalde gegevens móet blijven bewaren.
• Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst vooraf informeren en expliciet uw toestemming vragen. 
• Bij uw eerste bezoek informeer ik u ook over de privacy in mijn praktijk, en vraag ik uw toestemming om uw gegevens in een dossier op te slaan.
• Ook maken we dan afspraken als u bijv. facturen liever nioet per mail krijgt of als u ook via whatsapp contact wilt hebben over het maken van afspraken e.d. 

Van belang is dat u me wel goed informeert, zodat ik de juiste informatie heb om de behandeling goed vorm te geven. Als therapeut of als praktijk ben ik niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die ontstaan doordat een cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.